บทความ

จิตสำนึกของคนดีนั้น หากเขาเป็นคนที่รักลูกมากพอเขาจะไม่ทอดทิ้ง

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ

มีคำกล่าวว่า หากเขารักเขาจะไม่ทิ้ง

พ่อที่มีจิตสำนึกดี แม้หย่าขาดแล้วก็จะไม่ทิ้ง ลูก

แต่พ่อบางคน พอไม่รักแม่ของลูก เขาก็จะไม่รักลูก

ความรัก ความผูกพัน จิตสำนึกความเป็นพ่อ เมื่อไม่มีในใจของเขา

เขาก็จะไม่สนใจอะไรอีก เมื่อมีคนใหม่ เมียใหม่และลูกใหม่

คำตอบนี้อาจฟังดูแล้วเจ็ บ ป วดแต่มันคือ

ความจริงที่คนเป็นแม่อย่างคุณจะต้องยอมรับให้ได้

ให้รู้ไว้เสมอว่า เด็กคือก็ผู้ใหญ่ในร่างเด็กคนหนึ่ง

เขาฉลาดและเรียนรู้ รับรู้ได้ไวมาก

คุณแม่ต้องเข็มแข็งและเลิกสนใจอดีต

บอกความจริงลูก ไม่ต้องปิดบังเขา

แต่อย่าใส่ความเกลี ยดชั งตัวพ่อในหัวลูก

เพราะใจเขาจะมีบ าดแผ ลและ

กลายเป็นเรื่องที่เขาเจ็ บป วดภายในจนโต แม้ไม่แสดงออก

บอกรักลูกให้มาก กอดเขาให้มาก

และบอกว่าแม่รักเขาที่สุด ลูกไม่ได้ขาดอะไร

แต่เขาคือเด็กพิเศษที่มีทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกัน

ส่วนเรื่องพ่อก็ค่อยๆบอกเน้นยำกับลูกถึงสาเหตุที่อยู่กันไม่ได้

เมื่อเขาค่อยๆโตเขาจะเรียนรู้เอง แบบไม่ต้องเ กลียด พ่อ

ลูกบางคนมีครบแต่พ่อแม่ ท ะ เลาะกันตลอด

ลูกคงไม่มีความสุข ลูกบางคนมีแม่แค่คนเดียว

เขากลับเป็นเด็กฉลาด เรียนรู้เร็วและมีความสุขมากกว่า

ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิด การสอน การปลูกฝังลูก การทำดี

ผลของการทำไม่ดีมากกว่า อดีตที่มันเจ็บปวด

คุณแม่จงปล่อยมันให้หายไปกับกาลเวลานั้นแหละดีแล้ว

อย่าเก็บมาใส่ใจให้เศร้าใจให้เสียเวลาเลย